Calendar bisericesc crestin ortodox Calendar bisericesc crestin ortodox - octombrie 2010Calendar bisericesc crestin ortodox - octombrie 2010Calendar bisericesc crestin ortodox - octombrie 2010Calendar bisericesc crestin ortodox

14 octombrie

IANUARIE FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE IULIE AUGUST SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Calendar crestin ortodox 14 octombrie Calendarul zilei - 14 octombrie


Calendar crestin ortodox 14 oct14 Octombrie


(Sarbatoare in calendarul ortodox: 14 octombrie Sfanta Cuvioasa Parascheva ) Sf. Cuvioasa ParaschevaLecturi biblice liturgice la 14 octombrie Calendar liturgic, 14 octombrie - Lecturi biblice

Lecturi biblice liturgice la 14 octombrieApostolul zilei: Galateni 3, 23-29

23. Iar înainte de venirea credinţei, noi eram păziţi sub Lege, fiind închişi pentru credinţa care avea să se descopere. 24. Astfel că Legea ne-a fost călăuză spre Hristos, pentru ca să ne îndreptăm din credinţă. 25. Iar dacă a venit credinţa, nu mai suntem sub călăuză. 26. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Hristos Iisus. 27. Căci, câţi în Hristos v-aţi botezat, în Hristos v-aţi îmbrăcat. 28. Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi în Hristos Iisus. 29. Iar dacă voi sunteţi ai lui Hristos, sunteţi deci urmaşii lui Avraam, moştenitori după făgăduinţă.

Lecturi biblice liturgice la 14 octombrieEvanghelia zilei:
 • - la Utrenie: Matei 25,1-13

  1. Împărăţia cerurilor se va asemăna cu zece fecioare, care luând candelele lor, au ieşit în întâmpinarea mirelui. 2. Cinci însă dintre ele erau fără minte, iar cinci înţelepte. 3. Căci cele fără minte, luând candelele, n-au luat cu sine untdelemn. 4. Iar cele înţelepte au luat untdelemn în vase, odată cu candelele lor. 5. Dar mirele întârziind, au aţipit toate şi au adormit. 6. Iar la miezul nopţii s-a făcut strigare: Iată, mirele vine! Ieşiţi întru întâmpinarea lui! 7. Atunci s-au deşteptat toate acele fecioare şi au împodobit candelele lor. 8. Şi cele fără minte au zis către cele înţelepte: Daţi-ne din untdelemnul vostru, că se sting candelele noastre. 9. Dar cele înţelepte le-au răspuns, zicând: Nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă şi nici vouă. Mai bine mergeţi la cei ce vând şi cumpăraţi pentru voi. 10. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele şi cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă şi uşa s-a închis. 11. Iar mai pe urmă, au sosit şi celelalte fecioare, zicând: Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. 12. Iar el, răspunzând, a zis: Adevărat zic vouă: Nu vă cunosc pe voi. 13. Drept aceea, privegheaţi, că nu ştiţi ziua, nici ceasul când vine Fiul Omului.

 • - la Sfânta Liturghie: Luca 7, 36-50

  36. Unul din farisei L-a rugat pe Iisus să mănânce cu el. Şi intrând în casa fariseului, a şezut la masă. 37. Şi iată era în cetate o femeie păcătoasă şi, aflând că şade la masă, în casa fariseului, a adus un alabastru cu mir. 38. Şi, stând la spate, lângă picioarele Lui, plângând, a început să ude cu lacrimi picioarele Lui, şi cu părul capului ei le ştergea. Şi săruta picioarele Lui şi le ungea cu mir. 39. Şi văzând, fariseul, care-L chemase, a zis în sine: Acesta, de-ar fi prooroc, ar şti cine e şi ce fel e femeia care se atinge de El, că este păcătoasă. 40. Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Simone, am să-ţi spun ceva. Învăţătorule, spune, zise el. 41. Un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu cinci sute de dinari, iar celălalt cu cincizeci. 42. Dar, neavând ei cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Deci, care dintre ei îl va iubi mai mult? 43. Simon, răspunzând, a zis: Socotesc că acela căruia i-a iertat mai mult. Iar El i-a zis: Drept ai judecat. 44. Şi întorcându-se către femeie, a zis lui Simon: Vezi pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta şi apă pe picioare nu Mi-ai dat; ea însă, cu lacrimi, Mi-a udat picioarele şi le-a şters cu părul ei. 45. Sărutare nu Mi-ai dat; ea însă de când am intrat, n-a încetat să-Mi sărute picioarele. 46. Cu untdelemn capul Meu nu l-ai uns; ea însă cu mir Mi-a uns picioarele. 47. De aceea îţi zic: Iertate sunt păcatele ei cele multe, căci mult a iubit. Iar cui se iartă puţin, puţin iubeşte. 48. Şi a zis ei: Iertate îţi sunt păcatele. 49. Şi au început cei ce şedeau împreună la masă să zică în sine: Cine este Acesta care iartă şi păcatele? 50. Iar către femeie a zis: Credinţa ta te-a mântuit; mergi în pace.

Lecturi biblice liturgice la 14 octombrieParemii:- la Vecernie: _____________Calendar ortodox 14 octombrie Troparul sărbătorii

Troparul Sfintei Cuvioase Parascheva
Intru tine, Maica, cu osardie s-a mantuit cel dupa trup. Caci luand crucea ai urmat lui Hristos, si lucrand ai invatat sa nu se uite la trup caci este trecator. Pentru aceasta si cu ingerii, impreuna se bucura, preacuvioasa Maica Parascheva, duhul tau.

Condacul Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva
Preacuvioasei noastre maici, mult-milostivei Parascheva, prinos de umilinţă îi aducem noi nevrednicii păcătoşi pentru mijlocirile sale. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăţi al Mântuitorului nostru, şi să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!

Calendar crestin ortodox Sfanta Treime 2010

Calendar
crestin ortodox
Calendar ortodox 2011Calendar bisericesc crestin ortodox, randuieli bisericescti 2010 Rânduieli bisericeşti 2010

Calendarul zilelor de post Zile de post şi posturi
Calendar liturgic: zile aliturgice Zile în care nu se săvârşeşte Sfânta Liturghie
Zilele din calendar in care nu se pot savarsi cununii religioase Zile în care nu se fac nunţi
Calendar bisericesc roman: Sarbatori bisericesti devenite sarbatori nationale Sărbători bisericeşti naţionale
Calendar bisericesc si laic: sarbatori legale si zile nelucratoare Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează
Evenimente si date importante Zile şi date importante
Anul bisericesc Anul bisericesc


Calendar crestin ortodox 2010 Calendar crestin ortodox. Anul 2010 pe zile.

Calendar ortodox roman 2010 Calendarul sfintilor romani

Calendar crestin ortodox 2010 Calendar bisericesc ortodox 2010


Calendar bisericesc crestin ortodox text 2010 Calendar ortodox 2010
Calendar crestin ortodox ilustrat 2010 Calendar crestin ortodox ilustrat 2010
Calendar ortodox 14 octombrie Moaştele Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi

Sf. Cuvioasă Parascheva de la Iaşi este cunoscută şi cinstită mai cu seamă în Bisericile Ortodoxe Greacă, Română, Bulgară, Rusă şi Sârbă. Ea s-a născut în prima jumătate a sec al XI-lea, în satul Epivat din Tracia.

În luna mai a anului 1641, patriarhul Partenie şi alţi sfetnici semnau un act sinodal din care reieşea că până la acea dată, Vasile Lupu plătise o parte din datoriile pe care Patriarhia de Constantinopol le avea, şi o va ajuta şi în viitor. În schimbul acestor ajutoare, Patriarhia a hotărât să dăruiască voievodului Moldovei, în semn de mulţumire, moaştele Cuvioasei Paraschiva. Moaştele sfintei au fost aşezate într-o nişă din naosul bisericii Sfinţii Trei Ierarhi.

În 1884, moaştele Cuvioasei au fost mutate din biserica Sfinţilor Trei Ierarhi în paraclisul mânăstiresc din clădirea egumeniei şi aşezate pe un catafalc de lemn, deoarece din acel an au început lucrările de restaurare a bisericii.

In seara zilei de 26 decembrie1888, a izbucnit un incendiu, care a prefăcut catafalcul pe care se aflau sfintele moaşte în scrum. Din cauza căldurii, ferecăturile din argint ale raclei s-au topit în parte, capacul s-a carbonizat, dar moaştele, prin minune dumnezeiască, au rămas neatinse. Ridicate din mormanul de jar, moaştele au fost aşezate într-o nouă raclă, construită de un binecredincios din Fălticeni, Lupu Botez, ajutat de alţi creştini, după care au fost depuse în catedrala mitropolitană.

La 10 octombrie 1955, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat generalizarea cultului unor sfinţi cu moaşte în ţara noastră, iar la 14 octombrie 1955, la Iaşi, după Sfânta Liturghie, s-a dat citire unei Enciclici trimisă de Sfântul Sinod, prin care clerul şi credincioşii erau chemaţi să cinstească sfinţii cu moaşte la noi în ţară.Calendar 2010 | Ianuarie 2010 | Februarie 2010 | Martie 2010 | Aprilie 2010 | Mai 2010 | Iunie 2010 | Iulie 2010 | August 2010 | Septembrie 2010 | Octombrie 2010 | Noiembrie 2010 | Decembrie 2010 | Rusaliile | Calendar ilustrat | Randuieli bisericesti | Zile de post | Dezlegare la peste | Anul bisericesc | Sarbatori legale | Date importante | Calendar nunti 2011 | Calendar bisericesc | Zile aliturgice | Calendarul sfintilor romani | Sărbători religioase 2011 | Calendar ortodox 2010 | Calendare ortodoxe online | Calendar 2010 online | Calendar bisericesc 2010 | Hartă site | Calendar noiembrie | Calendar ortodox 2011 | Sărbători bisericesti nationale | Sărbători legale 2011 | Ianuarie 2011 | Mihail si Gavril 2010 | Rusalii 2011 | Zile libere legale 2011 | Boboteaza 2011 | Calendar Decembrie |

Promovare Gratuita - Top123